servicios precios contacto localizacion
  Documento sin título
 
Conviviència i respecte

Després d'alguns anys tractant amb tota mena de clients, hem decidit posar per escrit alguns punts que pensem que faran més agradable i segura la seva estada, tant per a vostès com per a nosaltres:

Tot hoste té l'obligació ineludible de registrar-se facilitant el seu document d'identitat al recepcionista en el moment de la seva entrada.

Si us plau, pagui la seva estada al arribar a l 'hotel.

Evitin aquelles activitats que puguin causar malestar a la resta d'usuaris de l'hotel. Està prohibida la realització de celebracions o festes a l'hotel.
 

A les habitacions i zones comuns es guardarà el màxim silenci per tal de respectar el descans dels altres, especialment des de les 22 fins a les 8 hores.

S'han de respectar els horaris establerts pels diferents serveis.

Les instal·lacions de l'hotel s'hauran de mantenir en bon estat, utilitzant cendrers i papereres. En cas de fer malbé el mobiliari o les instal·lacions el causant haurà de pagar pels desperfectes ocasionats.

Robatoris, furts o danys intencionats seran denunciats immediatament als Mossos. Està prohibit qualsevol acte que ocasioni danys o perjudicis a l'hotel o als hostes, o sigui contrari decor al comportament social.

També s'hauran de respectar als altres clients allotjats i als qui treballen a l'hotel. De la mateixa manera que vostès reben un tracte correcte per la nostra part, el personal de l'hotel es mereix tot el respecte i consideració de l'hoste.

 
Normes
derizq 

 

 

inf